Mat og aktiviteter

Alle elevene tilbys mat på AKS rett etter skolen. Etter spising er det utetid. Når kjøkken og baser er klargjort for aktiviteter fordeler elevene seg på aktiviteter fram til AKS stenger.