Leseuke på Gamlebyen skole

leseuke

2. klasse jobber med boken «Dyrene i Hakkebakkeskogen». Her har de stasjonsundervisnig med aktiviteter som lesing på Ipad, lesing med leserør, veiledet lesing, penskrift og oppgaveløsing.