Lucia på Gamlebyen

Lucia

Før årets Lucia-samling hadde alle klassene drøftet hvilke ønsker de har og hva de ville legge fram for de andre ved skolen: Hvordan ønsker vi at det skal være? 

Tradisjonen tro var alle elever, ansatte og en del foreldre og andre besøkende samlet til Lucia-feiring i HallvardssalenØnskene ble høytidelig lest opp av Sebastian i 5B. Vi håper mange flere vil lytte til hva barna har å si! 

Her er årets lysønsker fra elevene ved Gamlebyen skole:  

 • 1A ønsker seg fred på jord og slutt på ødeleggelse i verden og mat og drikke til alle. 

 • 1B ønsker at alle folk skal være snille mot hverandre og naturen – og at alle har et trygt sted å bo og får gå på skole. 

 • 2A ønsker en verden uten krig og våpen. 

 • 2B ønsker at alle barn skal være varme i julen. 

 • 3A ønsker fred på jorden. 

 • 3B ønsker at alle barn på Gamlebyen skole skal få en magisk førjulstid – og at den som tror på julemagi, kanskje opplever julemagi. 

 • 4A ønsker at jenter og gutter skal ha de samme rettighetene i alle land. 

 • 4B ønsker at AKS skal bli gratis for alle. 

 • Elevene i mottaksklassene (M1/M2) ønsker at alle barn skal være venner. 

 • 5A ønsker at alle mennesker skal bidra til å stoppe klimaendringene på jorden. 

 • 5B ønsker at det skal bli slutt på krig, konflikt og sult i andre land, og at det skal bli slutt på all mobbing.  

 • 6A ønsker at alle barn skal ha noen som elsker dem. 

 • 6B ønsker at alle mennesker skal ha noen de kan stole på! 

 • 7A ønsker at vi skal bli flinkere til å ta vare på dyrene som lever på jorda. 

 • 7B ønsker at alle kan være forelska i den man vil uavhengig av kjønn. 

Med dette knippet av gode ønsker fra elevene vil vi ved Gamlebyen skole ønske alle God Jul og alt godt for det nye året!