Mobilfri sone

mobilfri sone

For mange familier er mobiltelefonen et godt hjelpemiddel i hverdagen og mange barn har derfor mobilen med seg på skolen. Skolens ordensregler forbyr ikke å ha med mobil, men den skal ikke brukes i skoletiden.

Det sitter en del barn utenfor porten før det ringer inn til første time og spiller på mobilen, ser på youtube o.l. Mange elever flokker seg rundt dem. Skolen er bekymret for at de minste elevene får med seg noe her som kan virke skremmende. Vi er også bekymret for at dette kan skape kjøpepress. Vi ønsker at dere foresatte hjelper oss å snakke med barna om dette.  Fortell gjerne barna deres at når de har kommet til skolen, selv om de er utenfor porten, skal de legge mobilene i sekken og heller leke med hverandre.

Fra mandag 12.12 blir det mobilfri sone rundt skolen før og etter skoletid.

Vi vil gjerne samarbeide med hjemmene og sørge for at skoletiden er fri for netthets, støtende videoer på nettet osv. Dette skal barna slippe å forholde seg til i skoletiden.

Våre oppfordringer:

-          La mobilen ligge hjemme hvis det ikke er nødvendig for dere å kommunisere med barna på skoleveien.

-          Snakk med barna om mobilbruk og forklar at hvis mobilen er med på skolen, skal den være i sekken og skrudd av hele skoledagen.

-          Trenger du å gi barnet din en beskjed i løpet av dagen må du ringe skolens kontor/AKS, så blir beskjeden videreformidlet.

                                 

NÅR DU SER SKOLEN ER DET PÅ TIDE Å LEGGE MOBILEN I SEKKEN

 

Hilsen Gamlebyen skole ved rektor Hanne D. Hauge