Trenger du noen å snakke med?

Illustrasjonsfoto

I noen perioder er elever hjemme fra skolen, for eksempel hvis de er i karantene. Da forsøker vi å holde jevnlig kontakt med alle elever.

Lærerne holder kontakt med elevene i sine klasser. Kontaktinformasjon finnes på ukeplaner og her på våre nettsider (kontakt oss).

 

Trenger du noen å snakke med? Da kan du kontakte en av oss mandag-fredag kl. 0900-1500.

 

Elin Birkeli, sosiallærer, tlf. 477 90 982
E-post: elin.birkeli@ude.oslo.kommune.no

 

Laila Bredal-Knutsen, sosiallærer, tlf. 477 90 984
E-post: laila.bredal.knutsen@ude.oslo.kommune.no

 

Christian Burdahl Antonsen, miljøarbeider, tlf. 477 90 989
E-post: christian.antonsen@osloskolen.no

 

Martha Hansen, helsesykepleier, tlf. 951 29 444
E-post: martha.hansen@bgo.oslo.kommune.no

 

Finner du ingen å snakke med?

Hvis du opplever noe som er vanskelig og vondt, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge.

Telefon: 116 111 E-post: alarm@116111.no

Nettside: 116111.no