Velkommen til nytt skoleår!

Maleri: Zofia Jakubiec (2020)

Klassene møter til følgende tider:

Skolestartere på 1. trinn: kl. 1000-1200. Vi ber om at foresatte følger barna.

2.-4. trinn: kl. 0830-1330

5. trinn: kl. 0830-1430

6. trinn: kl. 0830-1330

7. trinn: kl. 0830-1430

Innføringsklasser (mottak/alfa): kl. 0830-1330

Aktivitetsskolen (AKS)

AKS åpner kl. 0800 og holder åpent fram til kl. 1700. Husk at barna må være påmeldt på forhånd. Første skoledag er skolestarterne på 1. trinn velkomne til AKS fra kl. 1200.

Vi minner om at det nå er tilbud om gratis kjernetid (12 timer i uka) i AKS for alle elever på 1.-4. trinn. Se egen informasjon som er sendt ut fra AKS.

Smittevern på gult nivå

Reglene for smittevern har tre ulike nivåer: rødt, gult og grønt. Skolene skal starte skoleåret på gult nivå.

Det er fortsatt tre hovedregler som gjelder:

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene

3. Tiltak for å redusere kontakt

På gult nivå kan elevene være sammen i større grupper, men de skal fortsatt holde seg til sitt klassetrinn. Regelen om en meters avstand gjelder ikke lenger. Det betyr at elever kan samarbeide mer i timene og leke mer sammen med andre i klassen.

Vi skal fortsatt unngå trengsel og store samlinger. Hvert klassetrinn skal også ha egne områder til pauser.

Skolegården på Gamlebyen skole er liten, og det er ikke plass til at alle klasser kan ha sitt eget område ute. Derfor må vi ha pauser til forskjellige tider. Alle klasser begynner samtidig kl. 0830, men timeplanen utover dagen er likevel litt annerledes enn vanlig.

Foresatte må levere barna ute ved skoleporten, og de kan ikke bli med inn i skolebyggene.

 

Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

 

Maleri: Zofia Jakubiec (2020)