Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår!

Barn hopper paradis.

Skolestartere på 1. trinn møter i skolegården kl. 10.00. Den første dagen varer til kl. 12.00. Vi ber om at foresatte følger og henter barna. Det blir et foreldremøte mens elevene er i klasserommene sammen med lærerne.

Alle andre elever møter i skolegården kl. 08.30. Dagen avsluttes til vanlige tider, det vil si kl. 13.30 eller kl. 14.45, avhengig av klassetrinn.

Aktivitetsskolen (AKS)

AKS åpner kl. 07.30 og holder åpent fram til kl. 17.00. Husk at barna må være påmeldt på forhånd. Første skoledag er skolestarterne på 1. trinn velkomne til AKS fra kl. 1200.

Vi minner om at det nå er tilbud om gratis kjernetid (12 timer i uka) i AKS for alle elever på 1.-4. trinn. Se egen informasjon som er sendt ut fra AKS.

Smittevern

Nå gjelder alminnelige hensyn til smittevern. Det vil blant annet si at ingen som er syke, skal møte på skolen.

Det er ellers ingen spesifikke regler fra skolestart. Skolen har planer for innføring av smitteverntiltak hvis det blir nødvendig. Da vil dere få nærmere informasjon.

Følging til og fra skolen

Vi har hatt gode erfaringer med følging og henting ved skoleporten. Elevene blir mer selvstendige, og de ser ut til å finne seg godt til rette. Vi ønsker derfor å fortsette med dette når skolen starter igjen etter ferien.

Foresatte må levere barna ute ved skoleporten, og de kan ikke bli med inn i skolebyggene. Første skoledag kan foresatte på 1. trinn følge elevene inn.


Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

Timeplaner 2022-2023

Alle klasser begynner til samme tid hver dag: kl. 08.30. Det er felles spisepause og
storefri kl. 11.15-12.00. Skoledagen avsluttes enten kl. 13.30 eller kl. 14.45. Alle får
mer detaljerte timeplaner når skoleåret begynner.

Timeplanene kan endres på kort varsel dersom det blir innført krav til smittevern. Det kan også bli endringer på grunn av svømmeopplæring eller andre aktiviteter.

Trinn 1, 2

Mandag kl. 08.30–13.30
Tirsdag kl. 08.30–13.30
Onsdag kl. 08.30–13.30
Torsdag kl. 08.30–13.30
Fredag kl. 08.30–13.30

Trinn 3, 4, 5, 6, M1

Mandag kl. 08.30–13.30
Tirsdag kl. 08.30–13.30
Onsdag kl. 08.30–13.30
Torsdag kl. 08.30–14.45
Fredag kl. 08.30–13.30

Trinn 7, M2

Mandag kl. 08.30–14.45
Tirsdag kl. 08.30–13.30
Onsdag kl. 08.30–13.30
Torsdag kl. 08.30–14.45
Fredag kl. 08.30–13.30