Hovedseksjon

Vi øver på språk

Elever i kunst og håndverk

Hele tida øver vi på språk. Vi forsøker å knytte sammen faglig, språklig og sosial læring. Dette kan vi styrke gjennom varierte oppgaver og forskjellige arbeidsmåter. Praktisk arbeid og samarbeid mellom elever kan virke positivt. Lesing, skriving og muntlige aktiviteter går hånd i hånd. Fagspråk, dialog og refleksjon er viktig i flere fag.

Gamlebyen skole deltar i et samarbeid med OsloMet og Utdanningsetaten. Veiledere fra lærerutdanninga samarbeider nært med lærere og andre ansatte ved skolen, dels gjennom felles fagøkter med drøfting av teori og praksis, og dels gjennom planlegging, observasjon og evaluering av undervisning og aktiviteter. Målet er at vi skal lære og utvikle praksis sammen.

Les mer om språkutviklende undervisning her.