Hovedseksjon

Åpningstider

Gutt og ansatt bygger lego i klasserom.

Gamlebyen AKS har åpent fra 7.30 til skolestart hver dag. På morgenåpning blir elevene fulgt ut av de ansatte på AKS, som er sammen med barna fram til det ringer inn.  

Elevene kommer rett etter skoleslutt og kan være på AKS fram til kl 17.00.

Aktivitetsskolen er åpen på skolens fri- og feriedager, bortsett fra i juli og på fridager som er helligdager. Når det er skolefri, er åpningstiden fra 7.30 til 17.00.