Hovedseksjon

Lær sammen med barna

Elev som leser

Mye læring kan skje gjennom samtaler, lek og forskjellige aktiviteter. På skolen har barna lærere og assistenter som underviser og veileder dem. Samtidig er foresatte viktige for å støtte barnas læring. Her kan dere finne ut mer om hvordan dere kan hjelpe barna deres.

Når heftene leses, er det viktig at foreldre plukker ut enkelte idéer som virker spennende å gjøre sammen. Foreldre kjenner barna sine best og vet gjerne hva de liker å holde på med. Slik kan barnas interesser og motivasjon bli utgangspunktet for valg av aktiviteter. Den beste læringen skjer jo når vi selv er motivert for å lære.

Heftene kan også benyttes som utgangspunkt i foreldregrupper og foreldremøter, der foreldre sammen diskuterer hvordan de kan støtte sine barns læring og utvikling.

Lese og skrive, snakke og lytte

To hefter gir tips til aktiviteter som foreldre kan gjøre sammen med barna sine. De handler om det å lese, skrive, snakke og lytte. Det ene heftet er beregnet på barn fra førskolealder til 2. trinn på skolen, det andre heftet for barn fra 3.- 6. trinn.

Flere av tipsene handler om barnebøker og lesing. De lokale bibliotekene kan være et flott sted for å låne bøker. Her kan foreldre og barn også få tips til aktuelle bøker som passer for barnas alder, interesser og leseferdigheter.

Her finner du heftene på norsk og andre språk.

Matematikk

To hefter gir tips til aktiviteter som foreldre kan gjøre sammen med barna sine for å hjelpe dem med å forstå tall, mengder og form. Dette er grunnleggende for utvikling av ferdigheter i matematikk. Det ene heftet er beregnet på barn fra førskolealder til 2. trinn på skolen, det andre heftet for barn fra 3.- 6. trinn.

Nesten alt rundt oss handler  om tall, avstander, mengder og tid. Flere av tipsene handler derfor om aktiviteter fra hverdagen.

Her finner du heftene på norsk og andre språk.