Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor: Geir Johansen, geir.johansen@ude.oslo.kommune.no

Ass. rektor: Odd Ingar Smeland, odd.smeland@ude.oslo.kommune.no

Inspektør & Sosiallærer: Grete Myhre, grete.myhre@ude.oslo.kommune.no

Inspektør & AKS-leder: Åshild Vaaler, ashild.vaaler@ude.oslo.kommune.no

Inspektør: Heidi Skarprud, heidi.skarprud@ude.oslo.kommune.no

Bibliotekslærer: Kandida Zweng, kandida.zweng@osloskolen.no

Førstekonsulent: Maren-Ann Mylius, maren-ann.mylius@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Kristine Michelle Eriksen Frenning, kristine.michelle.eriksen@ude.oslo.kommune.no

Renholdsleder: Anne Eriksen, annee0812@osloskolen.no 

Driftsleder: Lars Are Strømseid, lars0104@osloskolen.no 

IKT-ansvarlig: Thomas Wendelborg, thomas.wendelborg@osloskolen.no

Helsesøster:

Martha Hansen tlf 951 29444

martha.hansen@bgo.oslo.kommune.no

 

Lærere:

 

1. trinn:

1a Kontaktlærer Merete Føinum merete.foinum@osloskolen.no 

1b Kontaktlærer Iris Øiesvold Pride iris.pride@osloskolen.no

Ressurslærer 1. trinn Vigdis Høydalsvik vigdis.hoydalsvik@osloskolen.no 

Ressurslærer 1. trinn Aksel L. Henningsen akhea008@osloskolen.no

 

2. trinn

2a Anders Hagen Ringhus anders.ringhus@osloskolen.no 

2b Roy Markussen – roy.markussen@osloskolen.no

Ressurslærer 2. trinn Marit Aspeland marit.aspeland@osloskolen.no

Ressurslærer 2. trinn Aurora Mølmann Fuglem aurora0805@osloskolen.no

 

3. trinn:
3a Kontaktlærer: Mari Mangerud - mari.mangerud@osloskolen.no

3b Kontaktlærer: Cathrine Slettebo - cathrine.slettebo@osloskolen.no

Ressurslærer 3. trinn: Nora Heger Voldner nora1210@osloskolen.no

 

4. trinn:
4a Kontaktlærer: Caroline N. Dalberg caroli2504@osloskolen.no

4a Kontaktlærer Eivind Einheri Eriksen eivind.eriksen@osloskolen.no 

4b Kontaktlærer Jørgen Øigarden jorgen.oigarden@osloskolen.no

4b Kontaktlærer Hedvig Holljen Thon hedvig.thon@osloskolen.no

Ressurslærer 4. trinn: Lotte Juul-Holm lojua001@osloskolen.no

 

5. trinn:
5a Kontaktlærer Terje Roll Elgsaas terje.elgsaas@osloskolen.no

5b Kontaktlærer Astrid Hamre astrih0808@osloskolen.no

 

6. trinn:
6a Kontaktlærer: Main Kristine Åsesdatter Moland mamoa130@osloskolen.no

6b Kontaktlærer: Line Risholm Velle line.velle@osloskolen.no

Ressurslærer:  Ole-Kristian Brodal Sveen olsva006@osloskolen.no

 

7. trinn:
7a Kontaktlærer: Ine Brattbakken - inbra004@osloskolen.no 

7b Kontaktlærer: Ine Nena Elaine Haugen Schick - insca002@osloskolen.no

 

Ressurslærer 4. - 7.   Andrea Oudenstad paola.oudenstad@osloskolen.no - (midl. kontaktlærer 7A)

Ressurslærer 4. - 7.   Fredrik Dombeck fredrik.dombeck@osloskolen.no (midl. kontaktlærer 7B)

Ressurslærer 4. - 7.   Sharline Bugge shbua007@osloskolen.no

 

Mottak 1 Kontaktlærer Anne Jorunn Syrtveit anne.syrtveit@osloskolen.no 

Mottak 2: Hrefna Thorunnardottir hrtha001@osloskolen.no

 

Mer læring:

Mer læring Leder/veileder Heidi Skarprud heidi.skarprud@ude.oslo.kommune.no 

Mer læring Utviklingslærer Katrine Bratlie katrin1602@osloskolen.no

Mer læring Utviklingslærer Linn Heidi Andersen liana004@osloskolen.no

Mer læring   Utviklingslærer Silje A. Hansen Vareide silje.vareide@osloskolen.no