Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor
Geir Johansen

Assisterende rektor
Odd Ingar Smeland

Avdelingsleder 1-4
Mariiana Evgenieva Alknes

Avdelingsleder 5-7
Mohammad Jaber Ali Yousaf

Avdelingsleder AKS
Åshild Vaaler

Baseleder AKS
Dantcho Petkov

Sosiallærer 1-4
Elin Birkeli

Sosiallærer 5-7
Laila Bredal-Knutsen

Miljøarbeider
Christian B. Antonsen

Kontorleder
Nina Mikkelsen

Konsulent
Bilal Ahmad

Bibliotekslærer
Elisabeth Jensen Lombnæs

Driftsleder
Lars Are Strømseid

Renholdsleder
Anne S. Eriksen