Ledelse og ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor: Geir Johansen, geir.johansen@ude.oslo.kommune.no

Ass. rektor: Odd Ingar Smeland, odd.smeland@ude.oslo.kommune.no

Inspektør & Sosiallærer: Grete Myhre, grete.myhre@ude.oslo.kommune.no

Inspektør & AKS-leder: Åshild Vaaler, ashild.vaaler@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer: Janne Thon Rehn, janne.rehn@ude.oslo.kommune.no

Bibliotekslærer: Kandida Zweng, kandida.zweng@osloskolen.no

Førstesekretær: Maren-Ann Mylius, maren-ann.mylius@ude.oslo.kommune.no

Sekretær: Kristine Michelle Eriksen Frenning, kristine.michelle.eriksen@ude.oslo.kommune.no

Renholdsleder: Anne Eriksen, annee0812@osloskolen.no 

Driftsleder: Lars Are Strømseid, lars0104@osloskolen.no 

IKT-ansvarlig: Thomas Wendelborg, thomas.wendelborg@osloskolen.no

Helsesøster:

Martha Hansen tlf 951 29444

martha.hansen@bgo.oslo.kommune.no

 

Lærere:

 

1. trinn:

1a Kontaktlærer Merete Føinum merete.foinum@osloskolen.no 

1b Kontaktlærer Katrine Bratlie - katrin1602@osloskolen.no 

Ressurslærer 1. trinn Vigdis Høydalsvik vigdis.hoydalsvik@osloskolen.no 

Ressurslærer 1. trinn Iris Øiesvold Pride iris.pride@osloskolen.no

Team 1 Musikk team 1 Kaja Vardøen kaja.vardoen@osloskolen.no

 

2. trinn

2a Anders Hagen Ringhus anders.ringhus@osloskolen.no 

2b Roy Markussen – roy.markussen@osloskolen.no

Ressurslærer 2. trinn Marit Aspeland marit.aspeland@osloskolen.no

 

3. trinn:
3a Kontaktlærer: Mari Mangerud - mari.mangerud@osloskolen.no

3b Kontaktlærer: Cathrine Slettebo - cathrine.slettebo@osloskolen.no

Ressurslærer 3. trinn Thor-Ole Øby thor-ole.oby@osloskolen.no

 

4. trinn:
4a Kontaktlærer Lotte Juul-Holm - lojua001@osloskolen.no

4a Kontaktlærer Eivind Einheri Eriksen eivind.eriksen@osloskolen.no 

4b Kontaktlærer Jørgen Øigarden jorgen.oigarden@osloskolen.no

4b Kontaktlærer Hedvig Holljen Thon hedvig.thon@osloskolen.no

 

5. trinn:
5a Kontaktlærer Terje Roll Elgsaas terje.elgsaas@osloskolen.no

5b Kontaktlærer Hanne Marit Berulfsen hanne.berulfsen@osloskolen.no

 

6. trinn:
6a Kontaktlærer: Main Kristine Åsesdatter Moland mamoa130@osloskolen.no

6b Kontaktlærer: Even Andreas Holm even.holm@osloskolen.no

 

7. trinn:
7a Kontaktlærer: Ine Brattbakken - inbra004@osloskolen.no 

7b Kontaktlærer: Ine Nena Elaine Haugen Schick - insca002@osloskolen.no

 

4. kl til 7. kl.   Ressurslærer 4. - 7.   Andrea Oudenstad paola.oudenstad@osloskolen.no

6.kl + 7. kl   Ressurslærer 4. - 7.   Fredrik Dombeck fredrik.dombeck@osloskolen.no

5.kl   Ressurslærer 4. - 7.   Martin Dahl martin.dahl@osloskolen.no

4.kl til 7.kl.   Ressurslærer 4. - 7.   Line Risholm Velle line.velle@osloskolen.no

 

Mottak 1 Kontaktlærer Anne Jorunn Syrtveit anne.syrtveit@osloskolen.no 

Mottak 2: Ann Elin Torvik Mathisen anmaa088@osloskolen.no
Ressurslærer mottak Dag Brastad - dag1109@osloskolen.no

 

Mer læring:

Mer læring   Leder/veileder   Sara Lydiksen  sara.lydiksen@osloskolen.no

Mer læring   Utviklingslærer   Kaja Vardøen  kaja.vardoen@osloskolen.no

Mer læring   Utviklingslærer   Heidi Skarprud  heidi.skarprud@osloskolen.no

Mer læring   Utviklingslærer   Silje A. Hansen Vareide silje.vareide@osloskolen.no