Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

helsetjenesten

Helsesykepleier

Martha Hansen
Tlf. 951 29 444
E-post: martha.hansen@bgo.oslo.kommune.no

Helsesykepleier er til stede ved skolen hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag i skoleåret. Helsesykepeier er å treffe på telefon også onsdager.

Helsesykepleier (innføringsklasser)

Gølin Johanne Grini
Tlf. 941 33 310
E-post: golin.grini@bgo.oslo.kommune.no

Helsesykepleier med ansvar for elever i innføringsklasser er til stede hver onsdag.

Fysioterapeut

Marianne Moen
Tlf. 481 69 880
E-post: marianne.moen@bgo.oslo.kommune.no 

Fysioterapeuten er til stede ved skolen på mandager.

Skolelege

Dag Otto Kleppe

Skolelegen er til stede ved skolen enkelte tirsdager. Kontakt helseykepleier for å gjøre avtaler.

Ta kontakt

Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det. Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysiske, psykiske og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. 

Fysisk, psykisk og sosial helse

Helsesykepleier er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiers rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten.  Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste).

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Program

Skolehelsetjenesten har et fast program for alle klassetrinn. I tillegg er det samtaler, råd og veiledning for elever og foresatte.

  • 1. klasse: Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse. Legeundersøkelse 
  • 2. klasse: DTP-IPV vaksine (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe
  • 6. klasse: Pubertetsundervisning
  • 6. klasse: MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder)
  • 7. klasse: HPV vaksine til jenter og gutter. Helseveiledning i gruppe

Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.

Råd og veiledning til elever og foresatte.

 

Mer informasjon om skolehelsetjenesten finner du på Oslo kommunes nettsider.