Skolehelsetjenesten

helsetjenesten

Helsesykepleier: 

Martha Hansen 
Tlf. 951 29444 
Martha.hansen@bgo.oslo.kommune.no
Tilstede mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Er å treffe på telefon også onsdager. 

 

Helsesykepleier: 

Piia Rouhiainen 

Tlf  903 62852 

Tilstede tirsdag og onsdag 

 

 

Fysioterapeut: 

Marianne Moen 
Tlf 48169880 
Marianne.moen@bgo.oslo.kommune.no 

Tilstede: mandager 

 

Skolelege: 

Dag Otto Kleppe 
Tilstede enkelte tirsdager 

 

Helsesykepleier har «åpen dør», men man kan reservere tid hvis man ønsker det. Foreldre er hjertelig velkommen til å kontakte oss for bekymringer, veiledning og informasjon knyttet til fysisk, psykisk og sosiale utfordringer som gjelder deres barn. 

 

 

 

Fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse  

 

Helsesykepleier er en del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse. Helsesykepleiers rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste. 

Ved behov henvises barna videre til fastlege, bydelens øvrige tjenester og spesialisthelsetjenesten.  Helsesykepleier er en del av skolens tverrfaglige samarbeid, og deltar blant annet i møter med sosiallærere og PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste). 

Helsesykepleier har taushetsplikt. 

 

 

 

Program 

  • 1. klasse Helseundersøkelse med hørsel- og synskontroll, høyde og vekt, samtale om helse. Legeundersøkelse 

  • 2. klasse DTP-IPV vaksine(difteri, stivkrampe, kikhoste og polio) 

  • 3. klasse Vekt- og høydemåling. Helseveiledning i gruppe. 

  • 6. klasse Pubertetsundervisning. 

  • 6. klasse MMR vaksine( meslinger, kusma og røde hunder ).  

  • 7. klasse HPV vaksine til jenter og gutter. Helseveiledning i gruppe. 

  • Samtaler med elever om psykisk helse ved behov.  

  • Råd og veiledning til elever og foresatte