Hovedseksjon

Skolebiblioteket

Elever i en sofa på biblioteket. En stabel med bøker på bordet.

Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole spiller en sentral rolle på flere områder, men særlig innen formidling av litteratur og kultur. Biblioteket er en viktig arena for både faglig, språklig og sosial læring for alle elever ved skolen. Her er det også utstillinger av kunst og elevarbeider, fortellerstunder, bokkafé og filmvisning.

Tre ganger i uka er det en leseklubb for elever som ønsker å lese mer. Noen elever på 6. og 7. trinn er bibliotekassistenter. Sammen med bibliotekslæreren finner de aktuelle bøker og lærer mer om hva som skal til for å drive et skolebibliotek.

Det har tatt mange år å etablere biblioteket, og vi ønsker at det fortsatt skal ha en framtredende plass ved vår skole. Gamlebyen var en av de første skolene i Oslo som fikk eget bibliotek. I 2023 fyller skolebiblioteket vårt 100 år.

Vi har en egen bibliotekslærer i full stilling. Hun samarbeider med lærerne i de forskjellige klassene for å lage aktuelle opplegg og finne bøker som passer til ulike temaer i løpet av året. Hun veileder også elevene slik at alle kan finne noe å lese. 

Elever sitter på et gulvteppe og leser.

Årets bibliotek logo white.jpg

Årets bibliotek 2022

Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole ble kåret til Årets bibliotek 2022. Prisen tildeles av Norsk Bibliotekforening.

Vidar Lund som er leder i Norsk Bibliotekforening, begrunnet den gjeve prisen slik: "Skolebiblioteket på Gamlebyen skole viser hvor viktig biblioteket er for skolen og elevenes leselyst, og er et forbilde for andre skolebibliotek. Nominasjonen er også en anerkjennelse av Oslo kommunes grep for å styrke skolebibliotekene i byen."

Mer informasjon finnes på nettsidene til Norsk Bibliotekforening.

Offentlig innkjøpsordning

Skolebiblioteket vårt er kommet med i den offentlige innkjøpsordninga for bøker og tegneserier for barn og unge. Det gir oss mange nye bøker hvert år. Foreløpig er dette et forsøksprosjekt som vil vare i tre år (2020-2022). Det var over 500 skoler som søkte, og vi er en av de heldige som kom med.

Kulturrådet har blant annet lagt vekt på om skolen har en skolebibliotekar eller annen ressursperson, om biblioteket blir brukt aktivt av klassene, om det finnes en plan for å nå fram til elevene med bøkene, og om biblioteket er lett tilgjengelig. Dette var avgjørende for at vi skulle komme med i den offentlige innkjøpsordninga.