Skolens historie

Gamlebyen skole

Gamlebyen skole ble første gang tatt i bruk til undervisning 1. november 1881. Med unntak av en kort periode først på 1990-tallet har skolen fungert som grunnskole for bydelens barn og unge. Gamlebyen skole ble totalrenovert på slutten av 1990-tallet. 

Gamlebyen skole ligger i bydel 6 Gamle Oslo, i byens historiske sentrum. Rett ved skolen går Østre strete, Norges eldste gate. Oslo Ladegård fra 1600-tallet er bygd på ruinen fra middelalderens Bispeborg. Her er ruinene av St.Hallvards katedralen, og bygningen til den opprinnelige Oslo katedralskole lå i middelalderen trolig i det som i dag er skolegården til Gamlebyen skole. Ruinparken ligger rett ved skolen med en lang rekke minner fra middelalderens Oslo. Det er synlige tegn på at her har det bodd mennesker i 1000 år. 

Skolen ble grunnlagt i 1881 under navnet Oslo skole. Den gang var det ett 3 etasjers bygg. Siden har det kommet flere bygninger som overlærerboligen (nå kontorer og arkiv) og etter hvert to bygg til. Utover på 1980-tallet var det synkende elevtall i bydelen. Skolen ble foreslått nedlagt tidlig på 80-tallet, overlevde fram til 1991, men ble ikke vedlikeholdt og var svært nedslitt ved nedleggelsen våren 1991. Lokalmiljøet i Gamlebyen kjempet for skolen sin gjennom flere år. Skolen ble totalrestaurert og gjenåpnet i 1994. I dag er Gamlebyen skole en 1-7 skole med ca. 320 elever, 14 klasser, mottaksklasse og 45 ansatte. Her er det elever fra hele verden som snakker over 35 forskjellige språk. Fine og oppussede bygninger gjør skolen til et godt sted å være og lære for store og små. 

Fakta om Gamlebyen skole

  • Åpnet i 1881
  • Stengt i 1991
  • Gjenåpnet i 1994
    • Rektor: Karin Eger
  • Ny rektor 2010
    • Rektor: Hanne Hauge
  • 350 elever per 1/1 2016