Hovedseksjon

Skolens historie

Gamlebyen skole sett fra parken. Sommer. Store trær.

Gamlebyen skole ble første gang tatt i bruk til undervisning 1. november 1881. Med unntak av en kort periode først på 1990-tallet har skolen fungert som grunnskole for bydelens barn og unge. Gamlebyen skole ble totalrenovert på slutten av 1990-tallet.

Historisk grunn

Gamlebyen skole ligger i bydel Gamle Oslo, i byens historiske sentrum. Rett ved skolen går Østre strete som er Norges eldste gate.

Oslo Ladegård fra 1600-tallet er bygd på ruinen fra middelalderens Bispeborg. Her finnes ruinene av Hallvardskatedralen, og bygningen til den opprinnelige Oslo katedralskole lå i middelalderen trolig i det som i dag er skolegården til Gamlebyen skole.

Ruinparken ligger rett ved skolen med en lang rekke minner fra middelalderens Oslo. Det er synlige tegn på at folk har bodd her i 1000 år.

Fra grunnleggelse til nedleggelse

Skolen ble grunnlagt i 1881 under navnet Oslo skole. Den gang var det ett bygg med tre etasjer. Bygget hadde 22 klasserom og plass til 1584 elever som gikk i to skift. Siden har det kommet flere bygninger som overlærerboligen og etter hvert to bygg til med blant annet klasserom, gymsal og bibliotek.

Utover på 1980-tallet var det synkende elevtall i bydelen. Skolen ble foreslått nedlagt tidlig på 1980-tallet. Den overlevde fram til 1991, men ble ikke vedlikeholdt og var svært nedslitt ved nedleggelsen våren 1991.

Lokalmiljøet i Gamlebyen kjempet for skolen sin gjennom flere år. Skolen ble totalrestaurert og gjenåpnet i 1994.

Skolen i dag

I dag er Gamlebyen skole en 1-7 skole med ca. 320 elever, 14 klasser, mottaksklasser og 50 ansatte. Her er det elever fra hele verden som snakker over 35 forskjellige språk. Fine og oppussede bygninger gjør skolen til et godt sted å være og lære for store og små. 

I november 2021 markerte skolen sitt 140-årsjubileum.

Tidslinje

1881: Skolen ble åpnet som Oslo skole

1892: Sløydsal ble innredet

1898: Eget skolekjøkken til undervisning

1913: Den første skolehagen ble anlagt

1920: Skolehelsetjenesten ble opprettet

1923: Lesestua (biblioteket) ble åpnet

1924: Skolen byttet navn til Gamlebyen skole

1956: Skolen feiret 75 år med et festskrift

1991: Skolen ble stengt, og lokalene ble benyttet til voksenopplæring

1994: Skolen ble gjenåpnet som barneskole

1998: Skolen mottok Spellemannprisen for barneplata Syng som småfolk

2003: Skolen utga boka Jeg bor i hovedstaden i samarbeid med en skole i Ankara. Boka har tekster på tre språk: norsk, tyrkisk og engelsk

2021: Skolen feiret 140  år

2022: Skolebiblioteket ble Årets bibliotek

2023: Skolebiblioteket feiret 100 år

2023: Nominert til Dronning Sonjas skolepris

Overlærere og rektorer

1880-1919 Johan Nicolaisen

1919-1933 Ole Andreas Strøm

1934-1937 Hartvig Johannes Halvorsen

1937-1952 Edmund Haug

1952-1959 Dorothea H. Trætteberg

1959-1973 Bjarne Lund Hodne

1973-1979 Odd Mørk

1979-1991 Bjørn Heiberg

[...]

1994-2010 Karin D. Eger

2010-2017 Hanne Hauge

2017-          Geir Johansen