Vår profil


Skolen ligger plassert midt i det historiske Oslo vis-a-vis Bispegården, en kilometer øst for operaen i Bjørvika. 

Visjon for Gamlebyen skole:

HER STARTER FREMTIDEN

Skolens fremste oppgave er å gjøre elevene i stand til å mestre det samfunnet de som voksne skal leve og fungere i. Samtidig skal skolen være med å sikre en god barndom.

KUNNSKAP: Gamlebyen skole skal holde høy faglig kvalitet. Undervisningen skal være målrettet og faglig oppdatert. Elevene skal være godt rustet til ungdomstrinnet. Vi trenger å styrke matematikk og regneferdighet. Gjennom arbeidet med lesing, skriving og muntlig aktivitet i alle fag, skal vi sikre elevene god norskspråklig kompetanse. I 2017 skal pedagogisk personale ha systematisk opplæring, utprøving og implementering av Vurdering for læring (VFL).

LÆRINGSMILJØ OG SOSIAL KOMPETANSE: Gamlebyen skole og AKS skal drive målrettet arbeid med utvikling av sosial kompetanse. Gjennom fokus på kunst, kultur og global forståelse, skal elevene utvikle empati, bli gode medmennesker og lære å behandle seg selv og andre med respekt og forståelse. De voksne på Gamlebyen skole har positive forventninger til alle elever, og viser dette tydelig.