Hovedseksjon

Vår profil

Gamlebyen skole og Bispegården sett fra parken. Syklist og hund. Sommer.

"Her starter fremtiden" er Gamlebyen skoles visjon. Rause og trygge ansatte møter et mangfold av elever og foreldre med åpenhet. Her har vi en grunnleggende holdning om at det er rom for alle. Samtidig vektlegger vi at alle kan lære og at alle kan utvikle seg. Med omsorgsfull kontroll arbeider vi for å skape et godt skolemiljø der elevene kjenner at de hører til.

Gamlebyen skole befinner seg midt i det historiske Oslo med ruiner fra middelalderen som nærmeste nabo. Her knyttes fortid og fremtid sammen. Tradisjoner, kultur og verdier står sterkt i vårt arbeid. Sammen bygger vi toleranse, samhold, solidaritet og vennskap.

Gjennom refleksjon øves elevene opp til å formulere tanker og utvikle faglig forståelse. Språk og kommunikasjon er grunnlaget for både læring og identitet.