Vår profil

Skolen ligger plassert midt i det historiske Oslo vis-a-vis Bispegården, en kilometer øst for operaen i Bjørvika. 

Visjon for Gamlebyen skole: Her starter fremtiden 

Skolens fremste oppgave er å gjøre elevene i stand til å mestre det samfunnet de som voksne skal leve og fungere i. Samtidig skal skolen være med å sikre en god barndom.

Kunnskap

Gamlebyen skole skal holde høy faglig kvalitet. Undervisningen skal være målrettet og faglig oppdatert. Elevene skal være godt rustet til ungdomstrinnet.

Gjennom arbeidet med lesing, skriving og muntlig aktivitet i alle fag, skal vi sikre elevene god norskspråklig kompetanse.

Matematikk og regneferdighet er utfordringer for hele skole-Norge. I 2016 implementerer vi vår nye regneplan.

Læringsmiljø og sosial kompetanse

Gamlebyen skole og AKS skal drive målrettet arbeid med utvikling av sosial kompetanse. Elevene skal bli gode medmennesker og lære å behandle seg selv og andre med respekt. De voksne på Gamlebyen skole har positive forventninger til alle elever, og viser dette tydelig.