Hovedseksjon

Våre baser

Tre barn som klatrer i klatrestativ i skolegården.

Enhjørningen brukes hovedsakelig av førsteklassingene. Tradisjonelt har førsteklassingene basen for seg selv i løpet av hele første skoleår. Dette bidrar til å skape trygge rammer for de yngste barna som trenger ekstra omsorg og veiledning når de starter sin nye epoke i hverdagen på skole og AKS. Slik har de muligheten til å leke, lære og sette seg inn i nye regler og rutiner uten å bli forstyrret av de eldste barna på AKS.

De andre basene, Dragen og Griffen, samt andre lokaler på skolen som gymsal, musikkrom, skolekjøkken, bibliotek og ordinære klasserom, brukes til aktiviteter, lek og læring av 2., 3. og 4. trinn. Stor sett foregår lek og læringsstøttende aktiviteter i blandede grupper.

Aktiviteter og interesser

Vårt hovedfokus er at barna skal velge og melde seg på aktiviteter etter sin interesse, ikke alder. Dette bidrar til en mye bredere utvikling av sosial kompetanse på tvers av trinnene og reduserer faren for utrygghet og mobbing.

Læringskarusellen som er fast en gang i uken, gjennomføres trinnvis. Gjennom lek og praktiske aktiviteter får barna repetert og øvd på ord og uttrykk, tall og begreper som de har lært om i klassene sine. Hvert trinn har forskjellig faglig innhold, så derfor gjennomføres aktivitetene trinnvis.