Våre baser

Aktivitetsskolen på Gamlebyen har tre baser med Dantcho Petkov som baseleder for AKS. Alle trinnene har hver sine trinnansvarlige, som har oversikt over hva elevene jobber med på skolen, og de utformer AKS sine ukeplaner med tips og råd fra lærerne på trinnet.  

Enhjørningen er 1. trinn sitt baserom. Det ligger ved siden av klasserommene til 1. trinn. På 1. trinn er Ajnur Hamidovska trinnansvarlig. 

Dragen er hovedbasen og brukes mest av 2. og 3. trinn. Ellen Kugwa er trinnansvarlig for 2. trinn. Hrefna Thorunnardottir er trinnansvarlig for 3. trinn.

4. trinn har egen base i 2. etasje, hvor Jonas Kjærnsrød er trinnansvarlig.

På morgenåpning er alle trinnene sammen på hovedbasen siden det er færre elever da.