Hovedseksjon

Mat

Oslo kommunes rammeplan for AKS sier blant annet følgende:

"Måltidet elevene spiser i AKS, defineres som  et mellommåltid og serveres i rimelig tid etter skolens lunsj. Med dette får elevene en god måltidsrytme. AKS skal bidra til næringsrike måltider for elevene, og følger Helsedirektoratets kostråd. Det arbeides for en felles forståelse og samarbeid om mat og drikketilbud mellom AKS og skolen. Skolehelsetjenesten og faglærere i mat og helse kan være en viktig ressurs. AKS må involvere elever og foresatte i planleggingen av matservering og måltider i AKS. Matserveringen må ses i sammenheng med temaområdet mat og helse."

Meny

Hovedsakelig har AKS en fast meny, men menyen varierer fra semester til semester. Vi veksler mellom kald mat og varm mat. Ta kontakt med baseleder for å bli oppdatert på den aktuelle menyen.

Matjungelen

Gamlebyen AKS er medlem av Matjungelen som er et prosjekt fra Helsedirektoratet. Som Matjungel-AKS følger vi de retningslinjene og anbefalinger som gis fra Matjungelen. Dette er en rådgivende partner når det gjelder sunne måltider og læringsstøttende aktiviteter som lærer barna om alt fra bordskikk til sunn kost.

Hver måned gjennomfører vi forskjellige aktiviteter fra Matjungelen. Voksne som jobber på AKS, har med jevne mellomrom digitale kurs om mat og helse i regi av Matjungelen.