Hovedseksjon

Skolebytte og melding om flytting

Rutiner og regelverk i forbindelse med skolebytte i grunnskolen finnes på Utdanningsetatens hjemmesider:


For elever ved andre skoler enn Gamlebyen:

Hvis dere ønsker plass på Gamlebyen skole, kan dere søke om det her: Søknad om skolebytte til Gamlebyen skole

For elever som allerede har skoleplass på Gamlebyen skole:

Dersom dere har flyttet ut av Gamlebyen skoles område, men ønsker å beholde skoleplassen på Gamlebyen skole, kan dere søke om det her: Søknad om fortsatt skoleplass på Gamlebyen skole

Hvis dere har flyttet ut av Gamlebyen skoles område, og ønsker å begynne på den nye nærskolen, kan dere melde fra om det her: Melding om flytting ut av Gamlebyen skoles område