Hovedseksjon

Svømmeopplæring

Svømmeopplæring på Frognerbadet

Utdanningsetaten anbefaler at grunnleggende kurs i svømming fordeles med 10 timer på 3. trinn og 10 timer på 4. trinn. Svømmeopplæringa kan gjennomføres i basseng eller utendørs i vann eller fjord.

Timer i basseng bør fordeles slik at flest mulig klassetrinn får tilgang i løpet av skoleåret. Grunnleggende opplæring må prioriteres slik at alle elever lærer å svømme. Elever i innføringsklassene (mottak/alfa) får som regel opplæring i egen gruppe.

Når vi fordeler tilvenning og grunnopplæring over flere år, kan vi få mer kontinuitet i opplæringa. Målet er at alle elever etter 7. trinn skal kunne svømme og være trygge i og ved vann både innendørs og utendørs.

Plan for svømming ved Gamlebyen skole 2023-2024

Tabellen viser veiledende fordeling av aktiviteter og timer på forskjellige klassetrinn. Skolen har fått tildelt timer i basseng som dekker grunnopplæring i svømming. I tillegg kommer opplæring og aktiviteter utendørs.

Trinn Aktivitet Omfang Sted
2 Tilvenning Minst fem timer Basseng
3 Tilvenning Minst fem timer Utendørs
3 Grunnopplæring (del 1) Minst 10 timer Basseng
4 Grunnopplæring (del 2) Minst 10 timer Basseng
4 Ferdighetsprøve 1 time Basseng
M1/M2 Grunnopplæring (del 1+2) Minst 20 timer Basseng
5 Opplæring etter behov   Basseng (kurs fra UDE)
5 Aktivitet i og ved vann Minst fem timer Utendørs (FRIGO)
6 Aktivitet i og ved vann   Utendørs (leirskole)
6 Selvberging i vann   Utendørs (leirskole)
7 Svømmetrening med selvberging Minst 10 timer Basseng
7 Aktivitet i og ved vann   Utendørs

 

Mål for svømmeopplæringa

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn (2. trinn)
  • vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land (4. trinn)
  • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn (7. trinn)
  • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn (7. trinn)

Kilde: Læreplanen i kroppsøving (LK20)