Hovedseksjon

Svømmeopplæring

Svømmeopplæring på Frognerbadet

Utdanningsetaten anbefaler at grunnleggende kurs i svømming fordeles med 10 timer på 3. trinn og 10 timer på 4. trinn. Svømmeopplæringa kan gjennomføres i basseng eller utendørs i vann eller fjord.

Timer i basseng bør fordeles slik at flest mulig klassetrinn får tilgang i løpet av skoleåret. Grunnleggende opplæring må prioriteres slik at alle elever lærer å svømme. Elever i innføringsklassene (mottak/alfa) får som regel opplæring i egen gruppe.

Når vi fordeler tilvenning og grunnopplæring over flere år, kan vi få mer kontinuitet i opplæringa. Målet er at alle elever etter 7. trinn skal kunne svømme og være trygge i og ved vann både innendørs og utendørs.

Plan for svømming ved Gamlebyen skole 2022-2023

Tabellen viser veiledende fordeling av aktiviteter og timer på forskjellige klassetrinn. Skolen har fått tildelt timer i basseng som dekker grunnopplæring i svømming. I tillegg kommer opplæring og aktiviteter utendørs.

Trinn

Aktivitet

Omfang

Sted

2

Tilvenning

Minst fem timer

Basseng

3

Tilvenning

Minst fem timer

Utendørs

3

Grunnopplæring (del 1)

Minst 10 timer

Basseng

4

Grunnopplæring (del 2)

Minst 10 timer

Basseng

4

Ferdighetsprøve

1 time

Basseng

M1/M2

Grunnopplæring (del 1+2)

Minst 20 timer

Basseng

5

Opplæring etter behov

 

Basseng (kurs fra UDE)

5

Aktivitet i og ved vann

Minst fem timer

Utendørs (FRIGO)

6

Aktivitet i og ved vann

 

Utendørs (leirskole)

6

Selvberging i vann

 

Utendørs (leirskole)

7

Svømmetrening med selvberging

Minst 10 timer

Basseng

7

Aktivitet i og ved vann

 

Utendørs

 

 

Mål for svømmeopplæringa

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn (2. trinn)
  • vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land (4. trinn)
  • utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn (7. trinn)
  • vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn (7. trinn)

Kilde: Læreplanen i kroppsøving (LK20)