Hovedseksjon

Innføringsklasser

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

I hver gruppe er det elever fra flere klassetrinn sammen. Elevene kommer fra forskjellige land og snakker ulike språk. Lærerne må derfor bruke varierte metoder for å støtte språklig, faglig og sosial læring og utvikling.

Elevene arbeider aktivt og kreativt med både konkreter, bøker og digitale læremidler. I tillegg til lesing og skriving er det viktig å lytte og snakke for å bli kjent med språket.

Store deler av opplæringa er temabasert. Det vil si at vi arbeider med samme tema i flere fag i noen uker. Slik får elevene mulighet til å høre og bruke språket i mange sammenhenger.

Innføringsklassene har sine klasserom i samme bygg som elevene på 5.-7. trinn. De deltar i felles lek og aktiviteter med andre klasser ved skolen.

Vi bruker nabolaget, byen og marka til korte og lengre turer. Om vinteren går vi på ski og skøyter. Elevene får også tilbud om svømmeopplæring i løpet av året.

Norskopplæring for nye elever

Elever som går på 1.-2. trinn vil vanligvis få opplæring i vanlige klasser. Mye språklæring skjer også  gjennom lek og samhandling med andre barn på samme alder. Nærskolene er ansvarlige for både kartlegging og opplæring.

Elever som går på 3.-7. trinn kan få tilbud om norskopplæring i egne grupper. Gamlebyen skole tar imot elever både fra vårt nabolag og fra andre skoler.

Alle elever skal registreres ved sin nærskole. Deretter blir de innkalt til kartlegging ved Språksenteret. Etter kartlegging får elevene tildelt skoleplass. Elever som ikke går i innføringsklasser, får tilbud om opplæring ved sin nærskole.

Opplæring i innføringsklasser kan vare fra noen måneder og opp til to år avhengig av elevenes behov. Når elevene har lært nok norsk, blir de overført til vanlige klasser.