Hovedseksjon

Aktiviteter

Barn i regntøy. Blåbærtur i skogen. Østmarka.

Oslo kommune har en egen rammeplan for Aktivitetsskolen (AKS). Rammeplanen regulerer aktiviteter og innhold i AKS:

"Aktivitetsskolen ( AKS) skal være en læringsstøttende arena som bidrar til elevenes læring i bred forstand. AKS skal legge til rette for elevenes livsmestring og bidra til faglig og sosial utvikling. Arbeidet med språk og grunnleggende ferdigheter er sentralt i AKS."

Aktivitetsskolen i samarbeid med lærerne på trinn planlegger og gjennomfører aktiviteter som støtter skolens undervisning.

Fire hovedområder

Aktivitetsskolen Gamlebyen legger opp til aktiviteter og kurs for barna med utgangspunkt i rammeplanens fire arbeidsområder:

  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Mat og helse

Gamlebyen AKS tilbyr et bredt utvalg av kulturaktiviteter, friluftsliv, fysisk aktivitet og andre tiltak som bidrar til faglig, sosial og fysisk utvikling.

Vi samarbeider med lokale krefter og organisasjoner i nærmiljøet for å skape sammenheng og helhet i barns liv. Et mål for samarbeidet er at AKS kan tilby et bredere spekter av aktiviteter gjennom et samarbeid med lokale aktører.

Skolen og AKS utarbeider sammen planer for samarbeid med eksterne aktører:

  • Frivillige lag og organisasjoner
  • Kulturaktører
  • Oslo Idrettskrets
  • Nærmiljø
  • Lokalt næringsliv

Egne program i skoleferier

I skolenes ferier legger AKS opp til forskjellige program som dekker hele dagen. Se egen informasjon fra AKS til hver enkelt ferie.

Sommerklubben