Driftsstyret

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler. Byrådet oppnevner styremedlemmer og varamedlemmer, FAU, ansatte og bydelsutvalgene innstiller.

Styret fatter de viktigste beslutningene om drift av skolen. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, ansattes fagforeninger, tilsatte og foresatte. Styret har vanligvis 6-8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU- møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting