Hovedseksjon

Å begynne i første klasse

Gutt i klasserom

I år begynner 45 elever på 1. trinn ved Gamlebyen skole. De fleste av dem har vært på besøk her tidligere, og mange er allerede i gang på aktivitetsskolen (AKS).

Foresatte kan lese mer om skolestart her på våre nettsider.