Hovedseksjon

Regnbuen vaier over Gamlebyen

Pride hjerte flagg

Gamlebyen skole skal være et trygt sted hvor alle elever og ansatte skal føle seg sett og inkludert i fellesskapet.  Både elever og ansatte skal behandles likeverdig, og ingen skal bli utsatt for trakassering eller mobbing. Det er en grunnleggende forutsetning for et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø.

Kunnskap, verdier og holdninger

Kunnskap om mangfold bidrar til et trygt skolemiljø og arbeidsmiljø for alle, uavhengig av hvem man forelsker seg i, egen identitet eller hva slags familie man er en del av. Foresatte skal kjenne seg trygge på å snakke med oss, uansett hvem de eller barna deres er. Dette er en svært viktig del av skolens samlede arbeid for et godt og trygt skolemiljø.

Markering av mangfold går rett inn arbeidet med læreplanen. Menneskeverd er en av seks verdier som skal prege opplæringen. På denne måten viser vi at det er hjerterom i alle klasserom.

Ved Gamlebyen skole skal det være rom for alle. Regnbueflagget markerer at alle mennesker er likeverdige.