Hovedseksjon

Velkommen til nytt skoleår

Barn hopper paradis.

Skolestartere på 1. trinn møter i skolegården kl. 10.00. Den første dagen varer til kl. 12.00. Vi ber om at foresatte følger og henter barna. Det blir et foreldremøte mens elevene er i klasserommene sammen med lærerne.

Alle andre elever møter i skolegården kl. 08.30. Dagen avsluttes til vanlige tider, det vil si kl. 13.45 eller kl. 15.00, avhengig av klassetrinn.

Aktivitetsskolen (AKS)

AKS åpner kl. 07.30 og holder åpent fram til kl. 17.00. Husk at barna må være påmeldt på forhånd. Første skoledag er skolestarterne på 1. trinn velkomne til AKS fra kl. 1200.

Vi minner om at det nå er tilbud om gratis kjernetid (12 timer i uka) i AKS for alle elever på 1.-4. trinn. Se egen informasjon som er sendt ut fra AKS.

Smittevern

Nå gjelder alminnelige hensyn til smittevern. Det vil blant annet si at ingen som er syke, skal møte på skolen.

Det er ellers ingen spesifikke regler fra skolestart. Skolen har planer for innføring av smitteverntiltak hvis det blir nødvendig. Da vil dere få nærmere informasjon.

Følging til og fra skolen

Vi har hatt gode erfaringer med følging og henting ved skoleporten. Elevene blir mer selvstendige, og de ser ut til å finne seg godt til rette. Vi ønsker derfor å fortsette med dette når skolen starter igjen etter ferien.

Foresatte følger barna til skoleporten, og de kan vanligvis ikke bli med inn i skolebyggene. Første skoledag kan foresatte på 1. trinn følge elevene inn.


Ta kontakt med skolen dersom dere har spørsmål.

Timeplaner 2023-2024

Alle klasser begynner til samme tid hver dag: kl. 08.30. Det er felles spisepause og storefri kl. 11.15-12.15. Skoledagen avsluttes enten kl. 13.45 eller kl. 15.00.

Elevene får mer detaljerte timeplaner når skoleåret begynner.

Timeplanene kan endres på kort varsel, for eksempel dersom det blir innført krav til smittevern. Det kan også bli endringer på grunn av svømmeopplæring eller andre aktiviteter.

Trinn 1, 2

Mandag kl. 08.30–13.45
Tirsdag kl. 08.30–13.45
Onsdag kl. 08.30–13.45
Torsdag kl. 08.30–13.45
Fredag kl. 08.30–13.45

Trinn 3, 4, Alfa, M1

Mandag kl. 08.30–13.45
Tirsdag kl. 08.30–13.45
Onsdag kl. 08.30–13.45
Torsdag kl. 08.30–15.00
Fredag kl. 08.30–13.45

Trinn 5, 6, 7, M2, M3

Mandag kl. 08.30–15.00
Tirsdag kl. 08.30–13.45
Onsdag kl. 08.30–13.45
Torsdag kl. 08.30–15.00
Fredag kl. 08.30–13.45