Om våre satsningsområder

På Gamlebyen skole har vi drevet store utviklingsarbeider de seneste årene. Utviklingen av skolens planer for regneopplæring og leseopplæring har foregått i vekselspill med hele lærergruppen, plangruppen og arbeidsgruppene som utviklet planene, samt fagmiljøer i og utenfor Osloskolen.
 
Vi har prøvd ut teorier og arbeidsmåter på trinnene, meldt tilbake, videreutviklet og foredlet fagstoffet. Disse prosessene og dypdykkene i regne- og lesefeltet har ført til en profesjonalisering på hele skolen og på AKS. Vi er stolte av planene våre og av elever og ansatte som regner og leser seg til nye høyder.