Hovedseksjon

Innskriving til skolestart 2024

Tre yngre elever og en lærer står på et fargerikt rutenett med tall i skolegården.

I løpet av november sender Utdanningsetaten brev til foresatte til barn som er født i 2018 og som er folkeregistrert i Oslo kommune. Brevet sendes til digital postkasse. Det er bare én foresatt som mottar brevet. Hvis du er reservert mot digital post, får du brevet i vanlig postkasse.

Hva må foresatte gjøre?

I brevet er det lenke til et digitalt skjema. I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 12. desember 2023.

Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november, eller du har spørsmål, må du ta direkte kontakt med skolen. Du kan ringe (tlf. 23 47 24 50), sende e-post (postmottak.gamlebyen@osloskolen.no) eller komme innom skolen.

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om skolebytte til en annen skole (offentlig eller privat) enn nærskolen
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2024
  • du skal søke om utsatt skolestart
  • du har søkt eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

Innskriving

Alle skolestartere blir invitert til skolen sammen med sine foresatte til en innskrivingssamtale tirsdag 23. januar 2024. Vi har åpent kl. 10-12 og 17-19. Da går vi sammen gjennom registreringen og svarer på eventuelle spørsmål om skolestart og skolegang.

Informasjonsmøte

Foresatte til skolestartere vil bli innkalt til informasjonsmøte tirsdag 6. februar 2023 kl. 17. Møtet holdes i skolebiblioteket på Gamlebyen skole. På dette møtet vil vi snakke om skolestart, det første skoleåret, skolens forventninger til dere som er foreldre og foresatte, og hva dere kan forvente av oss.

Når kommer svar fra skolen?

Vedtak om skoleplass sendes ut 4. april 2024.

Svar på søknader om skolebytte, forutsatt at søknaden er mottatt før 15. mars, kommer i perioden 5. til 26. april.

Å begynne i første klasse

Alle barn har rett til å gå på skole. Det betyr at skolen skal være åpen for alle barn. Vanligvis begynner barna på skolen det året de fyller seks år. De fleste går på skolen i sitt nabolag, men det er også mulig å søke om plass ved andre skoler.

Når barna begynner på skolen, vil de kjenne igjen en del fra barnehagen. Samtidig er det mye som kan virke nytt.

Mer informasjon fra skolen finnes her.

Viktige datoer

12. desember 2023: Frist for å registrere barnet i det digitale skjemaet

23. januar 2024: Innskriving på skolen kl. 10-12 eller kl. 17-19

6. februar 2024: Foreldremøte for alle foreldre og foresatte til skolestartere

4. april 2024: Vedtak om skoleplass sendes ut fra skolen

5. april 2024: Svar på søknader om skolebytte kommer i perioden 5. til 26. april. Dette forutsetter at søknaden er mottatt før 15. mars.

29. mai 2024: Førskoledag for alle skolestartere fra kl. 10.00 til 12.00

1. august 2024: Aktivitetsskolen (AKS) åpner etter sommerferien

19. august 2024: Skolestart for alle elever